Saturday, 5 April 2008

SYAIKH WAN SULAIMAN BIN WAN SIDDIQ

BIDANG KEAGAMAAN


SHEIKH WAN SULAIMAN BIN WAN SIDDIQ

TOKOH: Syaikh Wan Sulaiman Bin Wan Siddiq.

TARIKH/TEMPAT LAHIR: 1874, di Kampung Pulau Tengah, Mukim Padang Kerbau, Kota Setar, Kedah. Mennggal dunia pada 2 Mei 1935.

PENDIDIKAN : (1) Sekolah Melayu di Kampung Pulau tengah di daerah kota Setar, 1882 – 1885. (2). Belajar bahasa Inggeris dengan Dr. Gomez dan mengaji al-Quran dengan Haji Ismail al-Kelantani. (3). Memasuki pengajian pondok belajar Jawi ketika berusia 12 tahun dengan gurunya Syaikh Omar al-Qadri. (4). Melanjutkan pengajian di Mekkah selama 12 tahun melalu didikan dan tunjuk ajar sejumlah ulama di sana antaranya, Syaikh Faqir Muhammad Andakhuri al-bukhari di taif; Syaikh Muhammad Zainuddin Sumbawa; Syaikh Muhammad Khayyat yang kemudian menjadi Syaikul Islam Kedah yang pertama dan Syaikh Ahmad Lingga.

KERJAYA: (1). Kadi dan kemudian dinaikkan kepada jawatan kadi Besar di daerah yan, Kedah, 1910. (2). Syaikul Islam Kedah, 1920

PENCAPAIAN: (1). Sebagai Syaikul Islam Kedah, beliau mengajar secara terpusat di Masjid Zahir di Alor Setar, Kedah. (2). Menanggotai Majlis Syura atau majmuk Ulama yang mengandungi 12 orang ulama. Antara ahli-ahuli Syura itu termasuklah Syaikh Abdullah Fahim, Shaikh Muhammad Khayat, Haji Ahmad Awang, Haji Muhammad Saman dan Haji Hussain Nasir al-Banjari. (3). Ditauliahkan sebagai Khalifah tarekat yang ke-34 yang bersalsilahkan kepada Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq Radiollahu Anhu, 1916. (4). Pemikir dan pengasas pertama Madrasah al-Hamidah di Limbung Kapal Kedah, Alor Setar dengan melantik Haji Abdullah Fahim sebagai mudir madrasah, 1916. (5). Berbangga dengan sejumlah ulama seperguruan dengannya seperti Syaikh Muhammad tahir Jalaluddin, Sheikh Abdullah Fahim, Mufti Ponyianak, kalimantan, Haji Ismail labok, Mufti Kelantan Haji Ibrahim Tok Raja dan Tok Kenali.

INOVASI: (1) Meyakinkan masyarakat bahawa ilmu thariqat tidak menyekat pembangunan duniawi. Ini dilakukannya dengan menerbitkan karya-karya yang membuktikan keyakinannya. Beliau yakin ajaran thariqat mengajar manusia turut memberi keutamaan kepada kepentingan duniawi dan ukhrawi. (2). Beliau turut mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai Islam yang kemudian diangkat menjadi fatwa rasmi kerajaan Kedah pada zamannya. Dalam sebuah kitab kaarangannya beliau mengatakan “…tidak sempurna insaniahnya seseorang melainkan dengan thariqat.” (3) Menurut beliau selain kegiatan duniawi, urusan kehidupan (ma’isyiah) mestilah digandingkan dengan kegiatan berjemaah antara guru (mursyid) dengan murid-muridnya. (4) Kegiatan bersama antara mursyid dan murid ini hendaklah sentiasa diadakan bagi membahaskan pelbagai bidang ilmu yang dikaitkan dengan permasalahan dan kepentingan duniawi, dengan syarat ia dibenarkan oleh syarak. (5). Memperkenalkan sistem persekolahan moden dalam pendidikan Islam di Semenanjung Tanah Melayu setelah ia mula-mula dilaksanakan oleh Madrasah al-Attas di Johor Bahru pada tahun 1914. (6). Mencadangkan penubuhan sekolah menengah Islam yang akan dinamakan al-Ma’ahad Mahmud, Apabila sekolah ini ditubuhkan selpas setahun kematiannya ia dikenali dengan nama Maktab mahmud di Simpang Kuala Alor Setar, 1936

PENULISAN/PENERBITAN: Sejumlah 17 judul diterbitkan antaranya (1). Umdatul Aulad fi bayani fi “Ibadatihim ila Rabbi(..) ‘Ibad, oleh Syaikh Wan Sulaiman Wan Siddiq, 1326 H. (2). Nihayatul Mathlub fi Tashfiyatil Qulub, (manuskrip) oleh Wan Sulaiman Wan Siddiq, (3). Futuhat Qad-hiyah, oleh Wan Sulaiman Wan Siddiq, 1924 (1343 H.) (4). Qasidah Menyanyi Lagu Abyari, oleh Wan Sulaiman Wan Siddiq, 1925. (5). Tanwirul Bashirah, oleh Wan Sulaiman Wan Siddiq, 1928. (6). Nazham Syair Bicara Sirah an-Nabawiyah dan Daulat Islamil Kubra Kerajaan Islam yang Besar-Besar, oleh Wan Sulaiman Wan Siddiq, 1929. (7). Mizanul “Uqala’ wal Udaba, oleh Wan Sulaiman Wan Siddiq, 1930. (8). Mir’atul Qulub oleh Wan Sulaiman Wan Siddiq, 1345 H. (9). Nur Saati Wa Saif Qaati oleh Wan Sulaiman Wan Siddiq, 1345 H. (10). Hawd al-Mawrud oleh Wan Sulaiman Wan Siddiq, 1346 H. (11). An-Nata’ ij al-Fakriyah oleh Wan Sulaiman Wan Siddiq, 1349 H.

ANUGERAH/GELARAN: Tidak ada
.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MALAYSIAN LEADERS GAZEBO

SO THEY SAY...

SO THEY SAY...

"A.F.Yassin dalam cerpenya "Dendam" berjaya menghidupkan ceritanya dalam bahasa yang berjiwa; sesuai dengan pertentangan-pertentangan yang dialami oleh Salim atau oleh Yanti sendiri. "Plotnya bersifat sorot pergi sebagai satu gaya untuk mengembangkan kisah pada satu detik tetapi menghimbau kisah itu kepada kisah lampau dan juga kisah akan datang. Latarnya di Indonesia. Cerpen ini hidup kerana tidak dibiar berkisar di luar persoalan. Olahan cerpen bepusar keseluruhannya pada watak Yanti..." (Dato' Shahnon Ahmad, Mingguan Malaysia, 14 November 1976.)" The former editor of a publishing house, A.F.Yassin, recently put out Sembang Sastera: Bersama Orang Persuratan (Fajar Bakti, 1998,310 pages), in which he talks to 64 Malay writers and literary activists of varying stature, who muse on their lives and what they have been up to. Chatty. Frank, nostalgic, irreverent, these conversations are light, in response to A.F.Yassin’s equally casual probing. His target is largely a small and shrinking group of people aged around 60 and above, loyal supporters of the Jawi-scripted Utusan Zaman, in which most of these Sembang-Sembang first appeared."Now that these Sembang-Sembang have been romanised, and packed in a handsome hardcover book, more readers , especially literary researchers, local and foreign, can be expected to benefit from them. Of course, the information ranges from the revealing to the trivial, but the book is pertinent as it provides insight on what went on in the world of Malay letters."…Sembang Satera is invaluable, especially to students of contemporary Malay literature, because it provides a cauldron of tidbits, with which to spice up the perennially long-overdue assignment.” - (Zakaria Ali, "Notes on Local Literature, fortnightly with Zakaria Ali, New Straits Times, 27 January, 1999.""Yassin merupakan penulis yang berilmu dalam dua bidang dan seterusnya melibatkan diri dalam tiga dimensi. Bidang-bidang keilmuan dan keahliannya ialah komunikasi dan sastera, sementara kegiatannya dalam bidang penulisan kreatif dan deskriptif dan serentak dengan itu, turut kreatif dalam penghasilan dan penerbitan buku sesuai dengan profesion terkininya." (Asri Affandi, Mingguan Malaysia, 27 Disember 1987.)"A.F.Yassin dalam bukunya Etika dan Wartawan berpendapat, pemberitaan akhbar di negara ini boleh dikatakan hanya berpandu kepada etika sejagat dan norma serta kebiasaan hidup masyarakat majmuk. Ketiadaan kod etika kewartawanan juga seperti yang ditekan oleh A. Samad Said telah menjadikan akhbar mengamalkan dasar swaying with the wind, bukan merupakan agent of change, serta cenderung menyuarakan dasar dan strategi pihak penerbit suratkabar itu sendiri." (Harakah, 31 Mei 1993.)

Tidak tahu kenapa dia meninggalkan lapangan guru dalam tahun 1962 kemudian sanggup pula menjadi seorang Juruteknik di sebuah kilang tekstil di Johor Bahru. Apakah dia memikirkan kurangnya anak Bumiputra berminat dalam lapangan teknikal atau kerana mula nampak bintangnya lebih mengerdip jika dia meninggalkan lapangan guru?

Yang ternyata sewaktu berada di Textile Corporation of Malaya Berhad Johor Bahru, dia telah dapat mengikuti latihan teknikal di Nagoya, Jepun selama enam bulan dalam tahun 1969. Di Jepun dia baru dapat melihat perbezaan zikap dan tingkah laku manusia pekerja Jepun dengan bangsanya sendiri. Setelah menimba pengalaman di Jepun, tercetus pula keinginannya untuk menulis rencana bersirinya di Utusan Malaysia, Utusan Zaman dan Mingguan Malaysia. Semuanya menceritakan pengalamannya di Jepun.

Kemampuan menulis telah meransangnya menapak ke bidang kerja yang lain. Dia menjadi Penyunting Berita Harian dalam tahun 1971. Semasa di New Straits Times Press (M) Bhd., dia banyak pula menghasilkan cerpen. Dia terus melanjutkan penulisan fiksyen apabila dilantik menjadi Penolong Editor dan kemudiannya meningkat sebagai Editor majalah Dewan Masyarakat.

Melihat kemampuannya menulis artikel dan cerpen di tengah-tengah kesibukannya sebagi seorang Editor, jelaslah kepada kita bahawa seorang editor yang sibuk tidak semestinya tidak boleh menulis. Pokoknya dia tidak mengenal erti kelelahan dan kesibukan bila dia diransang untuk menulis. ("Karyawan Bulan Ini", Dewan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Mac 1983).