Sunday, 6 April 2008

MUHAMMAD YUSUF BIN AHMAD (TUK KENALI)

BIDANG KEAGAMAAN


MUHAMMAD YUSUF BIN AHMAD (TUK KENALI)

TOKOH: Muhammad Yusuf bin Ahmad. Terkenal dengan panggil an Tuk Kenali.

TARIKH/TEMPAT LAHIR: 1870, di Kubang Kerian, Kota Bharu, Kelantan. Ada sumber menyebut beliau lahir pada tahun 1879 dan sumber lain menyebut tahun 1868. Belaiau meninggal dunia pada 19 November 1933.

PENDIDIKAN : (1) Pendidikan tak formal daripada datuknya Tok Leh dalam pelajaran al-Quran dan tulis-menulis dalam “bahasa Jawi”. (2). Melanjutkan pengajian pondok di masjid besar al-Muhammadi, Kota bahru, Kelantan dan disekitar Kota Bharu, termasuk di Sungai Budor dalam pelajaran Bahasa Arab, Nahu, Saraf dan Pengetahuan Agama, 1878 - 1880. (3). Melanjutkan pelajaran ke Mekkah, bergurukan Syaikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani dan beberapa guru agama yang lain, 1886 - 1909. (4). Melawat sambil belajar di Mesir ketika masih menetap di Mekkah.

KERJAYA: (1). Ahli Majlis Agama Islam Kelantan, 1915. (2). Anggota Jemaah Ulama Majlis, 1918. (3). Pengarang Kehormat/Penasihat majalah Pengasuh, 1918. (4). Pengasas Jamiyyah al-Ashriyyah, Kota Bharu, 1924. (5). Penolong Mufti, 1929. (6). Ketua Pelajaran Agama di Masjid Muhammadi dan di Madrasah al-Muhammadiah, 1931 – 1933.

PENCAPAIAN: (1). Berjaya melahirkan angkatan ulama dan pendakwah terkenal yang mempunyai keahlian dalam pelbagai bidang di seluruh pelusuk Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-20. Antara yang patut diebut namanya ialah Haji Abdullah Tahir Bunut Payung, Haji Ali Salahuddin Pulau Pisang, Syekh Uthman Jalaluddin Seberang Perai, Syekh Anjun Asahan, Sumatera Timur, Haji Yaakub Legor Thailand, Dato’ Haji Ahmad Maher al-Azhari, Mufti Kerajaan Kelantan, Dato’ Haji Abd. Rahim Yunus, Mufti Kerajaan Johor, Haji Hasan Abu Bakar, Mufti Kerajaan Melaka dan Dato’ Haji Hassan Yunus, Menteri Besar Johor. (2). Mencapai tahap seorang alim Rabbani yang kehidupannya berpandukan kitab al-Quran di samping Sunnah dengan memilih hidup yang serba sederhana. (3). Dianggap banyak pihak sebagai seorang wali keramat dan mendapat ilham daripada Allah dan memperoleh ilmu ladunni, iaitu menerima ilmu kurniaan Illahi tanpa belajar. (4). Mengasaskan majalah Pengasuh (1918) dan mendirikan madrasah al-Jami’iyyah al-Asriyyah di Kota Bharu, Kelantan (1924).

INOVASI: (1) Membuat banyak pembaharuan dalm cara mengupas soal-soal agama berdasarkan al-Quran dan hadis di samping memperoleh ilmu ladunni di zaman silam. Dikatakan pembaharuan ini adalah akibat daripada pengaruh perjuangan Syaikh Muhammad Abduh (1849 – 1905). Juga beliau amat terpengaruh dengan ajaran ahli Falsafah Islam al-imam Ghazali (1058 – 1111). (2). Atas inisiatif dan nasihat beliau, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan berjaya ditubuhkan pada 24 Disember 1915. (5). Dengan dorongan beliau Majlis telah menrbitkan majalah Pengasuh yang diterbitkan setiap hari. (6). Atas nasihat Majlis Agama Islam Kelantan, beliau mengambil inisiatif menterjemhkan Tafsir al-Khazin yang bertajuk “Lubaab at-Ta’will fi Na’ani at-Tanzil”.(6). Mendorong penubuhan sekolah-sekolah Melayu, seperti Sekolah Melayu Kubang Kerian, 1920 dan Sekolah Melayu Mentuan dengan mengenakan syarat bahawa sekolah itu pelajaran yang diajar tidak menyeleweng daripada ajaran Islam.


TUK KENALI BERSAMA KELUARGA

PENULISAN/PENERBITAN: ESEI: “ Kemanusiaan”, Pengasuh, 11 Julai 1918. (2) “Kemanusiaan dan Bahagiannya”, Pengasuh, 24 Julai 1918. (3). “Menjernihkan kekeruhan” Pengasuh, 24 Julai 1918. (4). “Seruan,” Pengasuh, 24 Julai 1918. (5). “Kenyataan dan Pengharapan Besar”, Pengasuh, 24 Julai 1918. (BUKU). (1). Pusaka Tuk Kenali, berupa kumulan cerpen beliau yang pernah tersiar dalam majalah Pengasuh dan al-Hidayah. (2). 12 Cerpen Tuk Kenali. (3). Tuk Qadhi dan Tuk Guru. Buku-buku ini dierbitkan atas usaha Abdullah al-Qadri.

ANUGERAH/GELARAN: Anugerah Tokoh Ulama Silam 1977/78 oleh Universiti Kebangsaan Malysia (UKM).
.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MALAYSIAN LEADERS GAZEBO

SO THEY SAY...

SO THEY SAY...

"A.F.Yassin dalam cerpenya "Dendam" berjaya menghidupkan ceritanya dalam bahasa yang berjiwa; sesuai dengan pertentangan-pertentangan yang dialami oleh Salim atau oleh Yanti sendiri. "Plotnya bersifat sorot pergi sebagai satu gaya untuk mengembangkan kisah pada satu detik tetapi menghimbau kisah itu kepada kisah lampau dan juga kisah akan datang. Latarnya di Indonesia. Cerpen ini hidup kerana tidak dibiar berkisar di luar persoalan. Olahan cerpen bepusar keseluruhannya pada watak Yanti..." (Dato' Shahnon Ahmad, Mingguan Malaysia, 14 November 1976.)" The former editor of a publishing house, A.F.Yassin, recently put out Sembang Sastera: Bersama Orang Persuratan (Fajar Bakti, 1998,310 pages), in which he talks to 64 Malay writers and literary activists of varying stature, who muse on their lives and what they have been up to. Chatty. Frank, nostalgic, irreverent, these conversations are light, in response to A.F.Yassin’s equally casual probing. His target is largely a small and shrinking group of people aged around 60 and above, loyal supporters of the Jawi-scripted Utusan Zaman, in which most of these Sembang-Sembang first appeared."Now that these Sembang-Sembang have been romanised, and packed in a handsome hardcover book, more readers , especially literary researchers, local and foreign, can be expected to benefit from them. Of course, the information ranges from the revealing to the trivial, but the book is pertinent as it provides insight on what went on in the world of Malay letters."…Sembang Satera is invaluable, especially to students of contemporary Malay literature, because it provides a cauldron of tidbits, with which to spice up the perennially long-overdue assignment.” - (Zakaria Ali, "Notes on Local Literature, fortnightly with Zakaria Ali, New Straits Times, 27 January, 1999.""Yassin merupakan penulis yang berilmu dalam dua bidang dan seterusnya melibatkan diri dalam tiga dimensi. Bidang-bidang keilmuan dan keahliannya ialah komunikasi dan sastera, sementara kegiatannya dalam bidang penulisan kreatif dan deskriptif dan serentak dengan itu, turut kreatif dalam penghasilan dan penerbitan buku sesuai dengan profesion terkininya." (Asri Affandi, Mingguan Malaysia, 27 Disember 1987.)"A.F.Yassin dalam bukunya Etika dan Wartawan berpendapat, pemberitaan akhbar di negara ini boleh dikatakan hanya berpandu kepada etika sejagat dan norma serta kebiasaan hidup masyarakat majmuk. Ketiadaan kod etika kewartawanan juga seperti yang ditekan oleh A. Samad Said telah menjadikan akhbar mengamalkan dasar swaying with the wind, bukan merupakan agent of change, serta cenderung menyuarakan dasar dan strategi pihak penerbit suratkabar itu sendiri." (Harakah, 31 Mei 1993.)

Tidak tahu kenapa dia meninggalkan lapangan guru dalam tahun 1962 kemudian sanggup pula menjadi seorang Juruteknik di sebuah kilang tekstil di Johor Bahru. Apakah dia memikirkan kurangnya anak Bumiputra berminat dalam lapangan teknikal atau kerana mula nampak bintangnya lebih mengerdip jika dia meninggalkan lapangan guru?

Yang ternyata sewaktu berada di Textile Corporation of Malaya Berhad Johor Bahru, dia telah dapat mengikuti latihan teknikal di Nagoya, Jepun selama enam bulan dalam tahun 1969. Di Jepun dia baru dapat melihat perbezaan zikap dan tingkah laku manusia pekerja Jepun dengan bangsanya sendiri. Setelah menimba pengalaman di Jepun, tercetus pula keinginannya untuk menulis rencana bersirinya di Utusan Malaysia, Utusan Zaman dan Mingguan Malaysia. Semuanya menceritakan pengalamannya di Jepun.

Kemampuan menulis telah meransangnya menapak ke bidang kerja yang lain. Dia menjadi Penyunting Berita Harian dalam tahun 1971. Semasa di New Straits Times Press (M) Bhd., dia banyak pula menghasilkan cerpen. Dia terus melanjutkan penulisan fiksyen apabila dilantik menjadi Penolong Editor dan kemudiannya meningkat sebagai Editor majalah Dewan Masyarakat.

Melihat kemampuannya menulis artikel dan cerpen di tengah-tengah kesibukannya sebagi seorang Editor, jelaslah kepada kita bahawa seorang editor yang sibuk tidak semestinya tidak boleh menulis. Pokoknya dia tidak mengenal erti kelelahan dan kesibukan bila dia diransang untuk menulis. ("Karyawan Bulan Ini", Dewan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Mac 1983).