Monday, 28 April 2008

PROF. DATO' DR. ABDUL RAZAK SALLEH

BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI

TOKOH: Abdul Razak Salleh, Prof. Dato’ Dr.

TARIKH/TEMPAT LAHIR: Gombak, Selangor

PENDIDIKAN: (1) Universiti Malaya, Kuala Lumpur dan lulus BSc. dalam bidang Matematik, 1972. (2). University College of North Wales, Bangor, United Kingdom, dan lulus ijazah MSc. dalam Functional Analysis, 1974. (3). Uniiversity College of North Wales, Bangor, United Kingdom dan lulus PhD. dalam Algebraic Topology, 1976.

KERJAYA: (1) Tutor, Jabatan Matematik, Fakulti Sains, UKM, 1972. (2). Pensyarah Jabatan Matematik, Fakulti Sains UKM, 1976. (3). Prof. Madya di Jabatan Matematik, Fakulti Sains, UKM, 1981. (4). Profesor, Jabatan Matematik, Fakulti Sains, UKM, 1993.

PERLANTIKAN: (1). Ketua Jabatan Matematik, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 1979 – 1982. (2). Dekan, Pusat Pengajian Kuantitatif, UKM, 1985 – 1988. (3). Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Siswazah, UKM, 1989 – 1993. (4). Timbalan Dekan Fakulti Sains Matematik, UKM, 1997 – 1999. Pengerusi, Pusat Pengajian UKM, 1999 – 2002. (5). Penerbit, Jabatan Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2007 – 2008.

KEGIATAN KEMASYARAKATAN: (1). Ahli Seumur Hidup Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA). (2). Ahli Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI). (3). Ahli Koperasi UKM. (4). Ahli Koperasi Pgawai-Pegawai Melayu Malaysia Berhad (MOCCIS). (5). Pengerusi, Jawatankuasa Penataran Bahasa Melayu, UKM. (6). Pengerusi Jawatankuasa Pelan Operasi Pelan Strategi, Fakulti Sains dan Teknologi, UKM. (7). Ahli Lembaga Penyunting, Sains Malaysiana. (8). Ahli Lembaga Penyunting Buletin PERSAMA, UKM. (9). Ahli Jawatankuasa Profil Sarjana, UKM. (10). Ahli Jawatankuasa Pemetaan Bidang , Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. (11). Pengerusi Jawtankuasa Peristilahan Matematik Antara Universiti (JPMAU), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. (12). Anggota Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia (MABBIM), DBP, Kuala Lumpur.

PENGKHUSUSAN: Pengkhususan beliau adalah dalam : (1). Bidang Topologi Aljebra (Algebraic Topology (2) Fuzzy Algebraic Topology. (3). Ethnomathematics.
BIDANG KAJIAN: (1). Kategori Fuzzy. (2). Unsur Matematik dalam Kebudayaan Melayu. (3). Disertasi MSc. dengan tajuk “On the Fredholm Theories of Grothenddieck and Rustom, 1974. (4). Tesis PhD dengan tajuk “Union Therorems for Double Groupoids and Groupoids: Some generalizations and Applications, 1976. (5). Sedang memberi keutamaan untuk membuat kjian dalam kategori Kabur dan Unsur Matematik dalam Persuratan Melayu Lama.
SUMBANG PENERBITAN/PEMAKALAHAN: (1). Abdul Razak Salleh,”Unsur matematik dalam persuratan Melayu lama”. Kertas Kerja Jemputan Seminar Sehari Sejarah dan Falsafah Matematik I. Universiti Putra Malaysia, Serdang, 2 Februari. 2002. (2). Abdul Razak Salleh, “ Daur: Penulisan Tarikh Melayu.” Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke-8. Universiti Putra Malaysia Terengganu 2001.(3). Abdul Razak Salleh,”Penulisan Sains dan Teknologi dalam Bahasa Melayu: sampai bila?” Kertas Kerja Seminar Cabaran Penulisan Sains dan Teknologi dalam Alaf Baru. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2001. (4). Shaharir Mohamad Zain & Abdul Razak Salleh, “Sistem nombor dan angka Melayu berdasarkan kajian etimologi dan penyukatan.” Jurnal Bahasa , September 2001. (5). Abdul Razak Salleh “Teorem van Kampen bagi Ruang Topologi Kabur dan Kumpulan Topologi.” Kertas kerja Seminar Bersama UNRI-UKM. Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia, 6-8 Mei, 2000. (6). Abdul Razak Salleh, Noriza Majid, Rokiah @ Rozita Ahmad & Siti Hajar Salleh (pnyt.) “Membina Luruan Kecemerlangan Sains Matematik”. Prosiding Kolokuium Tahunan. Fakulti Sains Matematik, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000. (7). Abdul Razak Salleh. 1999. “Measurement Concepts in Malay Culture.” Kertas kerja The Malay-Pacific Symposium. Wellington, New Zealand, 20-25 September. 1999. (8). Brown, R. & Abdul Razak Salleh. “ Free crossed resolutions of groups and presentations of modules of identities among relations”. London Math. Soc. J. Comput. Math, 1999. (9). Abdul Razak Salleh. “ Sifat-sifat homomorfisma kabur bagi kumpulan kabur”. Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke-7. Institut Teknologi MARA,. 1996. (10). Abdul Razak Salleh & Shahidan Radiman. ”Pengelasan struktur kecacatan melalui kumpulan homotopi: satu tinjauan”. Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke-6. Universiti Malaya, 1995.
INOVASI : Pengalaman selama empat dekad dalam bidang Topologi Aljabar Kabur dan Etnomatematik adalah satu penggerak baginya untuk mengambil inisiatif memperkenalkan dengan lebih intensif pembelajaran prasiswazah dan siswazah dalam bidang yang masih baru ini. Untuk glongan prasiswazah beliau memperkenalkan Aljabar Linear dan Struktur Aljabar, sementara untuk golongan siswazah beliau antara lain memberi empasis kepada Aljabar, Teori Homotopi, Teori Kategori dan Topologi.

ANUGERAH/PENGIKTIRAFAN: (1). Anugerah Commonwealth Academic Felowship, University of Wales, UK, 1994 – 1995. (2). Anugerah bintang kebesaran Darjah Kebesaran Dato’ Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (DSSA) oleh Sultan Selangor, yang membawa gelaran Dato’, 2000.

http://www.afyassin.blogspot.com
http://www.afyassin-fuadhashim.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MALAYSIAN LEADERS GAZEBO

SO THEY SAY...

SO THEY SAY...

"A.F.Yassin dalam cerpenya "Dendam" berjaya menghidupkan ceritanya dalam bahasa yang berjiwa; sesuai dengan pertentangan-pertentangan yang dialami oleh Salim atau oleh Yanti sendiri. "Plotnya bersifat sorot pergi sebagai satu gaya untuk mengembangkan kisah pada satu detik tetapi menghimbau kisah itu kepada kisah lampau dan juga kisah akan datang. Latarnya di Indonesia. Cerpen ini hidup kerana tidak dibiar berkisar di luar persoalan. Olahan cerpen bepusar keseluruhannya pada watak Yanti..." (Dato' Shahnon Ahmad, Mingguan Malaysia, 14 November 1976.)" The former editor of a publishing house, A.F.Yassin, recently put out Sembang Sastera: Bersama Orang Persuratan (Fajar Bakti, 1998,310 pages), in which he talks to 64 Malay writers and literary activists of varying stature, who muse on their lives and what they have been up to. Chatty. Frank, nostalgic, irreverent, these conversations are light, in response to A.F.Yassin’s equally casual probing. His target is largely a small and shrinking group of people aged around 60 and above, loyal supporters of the Jawi-scripted Utusan Zaman, in which most of these Sembang-Sembang first appeared."Now that these Sembang-Sembang have been romanised, and packed in a handsome hardcover book, more readers , especially literary researchers, local and foreign, can be expected to benefit from them. Of course, the information ranges from the revealing to the trivial, but the book is pertinent as it provides insight on what went on in the world of Malay letters."…Sembang Satera is invaluable, especially to students of contemporary Malay literature, because it provides a cauldron of tidbits, with which to spice up the perennially long-overdue assignment.” - (Zakaria Ali, "Notes on Local Literature, fortnightly with Zakaria Ali, New Straits Times, 27 January, 1999.""Yassin merupakan penulis yang berilmu dalam dua bidang dan seterusnya melibatkan diri dalam tiga dimensi. Bidang-bidang keilmuan dan keahliannya ialah komunikasi dan sastera, sementara kegiatannya dalam bidang penulisan kreatif dan deskriptif dan serentak dengan itu, turut kreatif dalam penghasilan dan penerbitan buku sesuai dengan profesion terkininya." (Asri Affandi, Mingguan Malaysia, 27 Disember 1987.)"A.F.Yassin dalam bukunya Etika dan Wartawan berpendapat, pemberitaan akhbar di negara ini boleh dikatakan hanya berpandu kepada etika sejagat dan norma serta kebiasaan hidup masyarakat majmuk. Ketiadaan kod etika kewartawanan juga seperti yang ditekan oleh A. Samad Said telah menjadikan akhbar mengamalkan dasar swaying with the wind, bukan merupakan agent of change, serta cenderung menyuarakan dasar dan strategi pihak penerbit suratkabar itu sendiri." (Harakah, 31 Mei 1993.)

Tidak tahu kenapa dia meninggalkan lapangan guru dalam tahun 1962 kemudian sanggup pula menjadi seorang Juruteknik di sebuah kilang tekstil di Johor Bahru. Apakah dia memikirkan kurangnya anak Bumiputra berminat dalam lapangan teknikal atau kerana mula nampak bintangnya lebih mengerdip jika dia meninggalkan lapangan guru?

Yang ternyata sewaktu berada di Textile Corporation of Malaya Berhad Johor Bahru, dia telah dapat mengikuti latihan teknikal di Nagoya, Jepun selama enam bulan dalam tahun 1969. Di Jepun dia baru dapat melihat perbezaan zikap dan tingkah laku manusia pekerja Jepun dengan bangsanya sendiri. Setelah menimba pengalaman di Jepun, tercetus pula keinginannya untuk menulis rencana bersirinya di Utusan Malaysia, Utusan Zaman dan Mingguan Malaysia. Semuanya menceritakan pengalamannya di Jepun.

Kemampuan menulis telah meransangnya menapak ke bidang kerja yang lain. Dia menjadi Penyunting Berita Harian dalam tahun 1971. Semasa di New Straits Times Press (M) Bhd., dia banyak pula menghasilkan cerpen. Dia terus melanjutkan penulisan fiksyen apabila dilantik menjadi Penolong Editor dan kemudiannya meningkat sebagai Editor majalah Dewan Masyarakat.

Melihat kemampuannya menulis artikel dan cerpen di tengah-tengah kesibukannya sebagi seorang Editor, jelaslah kepada kita bahawa seorang editor yang sibuk tidak semestinya tidak boleh menulis. Pokoknya dia tidak mengenal erti kelelahan dan kesibukan bila dia diransang untuk menulis. ("Karyawan Bulan Ini", Dewan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Mac 1983).