Friday, 21 March 2008

A. RAHMAN A. JALAL, PROF. DR.

PROF. DR. A. RAHMAN A. JAMAL.Prof. Dr.
BIDANG PERUBATAN

TOKOH: A. Rahman bin A. Jamal, Prof. Dr. .

TARIKH/TEMPAT LAHIR: ..

PENDIDIKAN : (1). Universiti Kebagsaan Malaysia (UKM) dalam bidangPerubatan, 1985. (2). Sijil Siswazah Pediatriks, Royal College of Physicians of Ireland, 1991. (3). PhD. Hermatologi dan Biologi Molekular, Univerity of London, UK, 1995.

KERJAYA: (1). Pegawai Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia, 1985 – 1991.(2). Pensyarah, Universiti Kebangaan Malaysia (UKM), 1991 – 1997. (3). Profesor Madya, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 1997 – 2000. (4). Profesor, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2000 – 2006. (5). Pengarah, Institiut Perubatan Biologi Molekular, UKM (UMBI) 2007 -

PENCAPAIAN/SUMBANGAN: (1). Menyumbang kepakaran dalam penyelidikan Stem cell dengan kedudukannya sebagai pengerusi kepada Jawatankuasa penyelidikan stem cell. (2). Memberi nasihat pakar untuk penyakit Thalassermia di Kementerian Kesihatan Malaysia , dengan kedudukannya sebagai Pengerusi Panel, 2004 hingga sekarang. (3). Membri banyak sumbangan kepada program Angkasawan Kebangsaan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dengan kedudukannya sebagai Pengerusi Program, 2000 hingga sekarang.(4). Menyumbang kepakaran kepada Pusat Perubatan Pakar Damansara dalam bidang Pediatriks, Haematologis dan Onkologis, 2000 – 2005.

PENULISAN/PENERBITAN : Sejumlah 10 artikel perubatan beliau telah disiarkan dalam pelbagai majalah perubatan di dalam dan luar negeri, antaranya “The Retinoblastoma Gene in Myeloid Leukaemias” British Journal of Haematology, 94, 347 – 351, 1996.

KAJIAN (Antaranya): (1). Mengetuai satu kumpulan penyelidik untuk megkaji “The Establishment of inexpensive, safe and rapid proedure for the prognostication of solid tumors in Malaysian children, 1993 -1995. (2) .Mengetuai tim penyelidik program “Efficacy of leukocyte filters in transfusion dependent thalassaemics, 1998 – 1999. (3).Membuat kajian di peringkat antarabangsa tentang “Analysis of MLL and FLT3 genes in acute myeloid leukaemia, anjuran Japanese Society of Promotion of Science, 1999 – 2000. (4). Membuat kajian secara bersama tentang faktor-faktor molekular, biokimia dan klinikal yang mempengaruhi “expression of familiar hypercholesterolemia,(IRPA), 1993 – 2003. (5). Mengetuai kajian antarabangsa tentang “impact of tazocin-amikacin as first-line empirical antibiotics therapy in paediatric cancer patients with febrile neutropenia, Wyeth, 2001 – 2003. (6). Mengetuai kajian tentang “ hemopoitic chimerism status in recipients of bone marrow transplantation (IRPA), 1999 – 2001.

ANUGERAH/PENGIKTIRAFAN: (1). Transplant Fellow, great Ormond Street Hospital for Sick children, 1995. (2). Felo Penyelidik, Japanese Studies for the Promotion of Science, Japan, 1999. (3). Anugerah bintang kebesaran Ahli Setia Negeri Sembilan (ASNS) oleh Yang dipertuan Besar Negeri Sembilan, 2004. (4). Anugerah Academic Excellence, Fakulti Perubatan UKM, 2005.
.
.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MALAYSIAN LEADERS GAZEBO

SO THEY SAY...

SO THEY SAY...

"A.F.Yassin dalam cerpenya "Dendam" berjaya menghidupkan ceritanya dalam bahasa yang berjiwa; sesuai dengan pertentangan-pertentangan yang dialami oleh Salim atau oleh Yanti sendiri. "Plotnya bersifat sorot pergi sebagai satu gaya untuk mengembangkan kisah pada satu detik tetapi menghimbau kisah itu kepada kisah lampau dan juga kisah akan datang. Latarnya di Indonesia. Cerpen ini hidup kerana tidak dibiar berkisar di luar persoalan. Olahan cerpen bepusar keseluruhannya pada watak Yanti..." (Dato' Shahnon Ahmad, Mingguan Malaysia, 14 November 1976.)" The former editor of a publishing house, A.F.Yassin, recently put out Sembang Sastera: Bersama Orang Persuratan (Fajar Bakti, 1998,310 pages), in which he talks to 64 Malay writers and literary activists of varying stature, who muse on their lives and what they have been up to. Chatty. Frank, nostalgic, irreverent, these conversations are light, in response to A.F.Yassin’s equally casual probing. His target is largely a small and shrinking group of people aged around 60 and above, loyal supporters of the Jawi-scripted Utusan Zaman, in which most of these Sembang-Sembang first appeared."Now that these Sembang-Sembang have been romanised, and packed in a handsome hardcover book, more readers , especially literary researchers, local and foreign, can be expected to benefit from them. Of course, the information ranges from the revealing to the trivial, but the book is pertinent as it provides insight on what went on in the world of Malay letters."…Sembang Satera is invaluable, especially to students of contemporary Malay literature, because it provides a cauldron of tidbits, with which to spice up the perennially long-overdue assignment.” - (Zakaria Ali, "Notes on Local Literature, fortnightly with Zakaria Ali, New Straits Times, 27 January, 1999.""Yassin merupakan penulis yang berilmu dalam dua bidang dan seterusnya melibatkan diri dalam tiga dimensi. Bidang-bidang keilmuan dan keahliannya ialah komunikasi dan sastera, sementara kegiatannya dalam bidang penulisan kreatif dan deskriptif dan serentak dengan itu, turut kreatif dalam penghasilan dan penerbitan buku sesuai dengan profesion terkininya." (Asri Affandi, Mingguan Malaysia, 27 Disember 1987.)"A.F.Yassin dalam bukunya Etika dan Wartawan berpendapat, pemberitaan akhbar di negara ini boleh dikatakan hanya berpandu kepada etika sejagat dan norma serta kebiasaan hidup masyarakat majmuk. Ketiadaan kod etika kewartawanan juga seperti yang ditekan oleh A. Samad Said telah menjadikan akhbar mengamalkan dasar swaying with the wind, bukan merupakan agent of change, serta cenderung menyuarakan dasar dan strategi pihak penerbit suratkabar itu sendiri." (Harakah, 31 Mei 1993.)

Tidak tahu kenapa dia meninggalkan lapangan guru dalam tahun 1962 kemudian sanggup pula menjadi seorang Juruteknik di sebuah kilang tekstil di Johor Bahru. Apakah dia memikirkan kurangnya anak Bumiputra berminat dalam lapangan teknikal atau kerana mula nampak bintangnya lebih mengerdip jika dia meninggalkan lapangan guru?

Yang ternyata sewaktu berada di Textile Corporation of Malaya Berhad Johor Bahru, dia telah dapat mengikuti latihan teknikal di Nagoya, Jepun selama enam bulan dalam tahun 1969. Di Jepun dia baru dapat melihat perbezaan zikap dan tingkah laku manusia pekerja Jepun dengan bangsanya sendiri. Setelah menimba pengalaman di Jepun, tercetus pula keinginannya untuk menulis rencana bersirinya di Utusan Malaysia, Utusan Zaman dan Mingguan Malaysia. Semuanya menceritakan pengalamannya di Jepun.

Kemampuan menulis telah meransangnya menapak ke bidang kerja yang lain. Dia menjadi Penyunting Berita Harian dalam tahun 1971. Semasa di New Straits Times Press (M) Bhd., dia banyak pula menghasilkan cerpen. Dia terus melanjutkan penulisan fiksyen apabila dilantik menjadi Penolong Editor dan kemudiannya meningkat sebagai Editor majalah Dewan Masyarakat.

Melihat kemampuannya menulis artikel dan cerpen di tengah-tengah kesibukannya sebagi seorang Editor, jelaslah kepada kita bahawa seorang editor yang sibuk tidak semestinya tidak boleh menulis. Pokoknya dia tidak mengenal erti kelelahan dan kesibukan bila dia diransang untuk menulis. ("Karyawan Bulan Ini", Dewan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Mac 1983).